Teoria de l'Aprenentatge Musical

El taller de música neix amb el propòsit no només d'atendre aquesta necessitat, sinó d'oferir una revisió profunda del currículum musical per adaptar-lo a les exigències de la pedagogia activa. Així, aquest format proposa una estructura on les especialistes, Arantxa Riera (especialista externa) i Montse Mosso (especialista de música del centre), van acomodant la dinàmica de la sessió als interessos, ritmes i respostes dels nens de manera instantània. Aquest fet afavoreix mantenir l'atenció individualitzada i el respecte pel ritme de cada nen sense necessitat de desatendre el component grupal de fer música junts. Projecte Educatiu de Centre, Ceip Rosa dels Vents 19/20 18 A jutjar per l'èxit d'acollida entre famílies i alumnes, no es necessiten més justificacions a la seva aplicació. Però afegim el millor indicador de qualitat: la implicació i entusiasme amb el qual els infants gaudeixen de fer música cada setmana.

Des del curs 2015-16 al CEIP Rosa dels Vents acull un projecte de tractament dels ensenyaments musicals que atén de manera integral l'assignatura de música des dels 0 anys (alumnes de l'escoleta annexa a l'escola) fins a tota l'etapa de primària. La matèria s'ofereix en forma de taller en freqüència d'una sessió setmanal per a cada grup de referència i l'han gaudit tots els alumnes de l'escola -i de l'escoleta annexa al nostre centre- i forma part d'un projecte ambiciós de formació integral en música basat en la teoria d'aprenentatge musical de GORDON (Music Learning Theory). 

Com adaptar els aprenentatges musicals a la proposta de pedagogia activa, és una assignatura si no pendent, amb molt camí per fer encara. Però la música és un llenguatge més. Tots nosaltres som éssers musicals, els nostres cervells estan preparats per fer música, és un tret evolutiu inherent als humans i una necessitat a atendre. L'infant necessita un espai educatiu on es vetlli i s'atengui l'evolució del pensament musical (igual que es fa amb la motricitat, el pensament abstracte, lògic, verbal...).