Sortides

Per al desenvolupament d'un ésser humà integral hem d'atendre a la seva connexió amb la natura. La nostra escola es situa dins un entorn privilegiat, prop de la platja i de la muntanya, del poble i de nombroses finques amb animals, horts i diferents tipus de plantacions. 

Aquest punt és un dels eixos vertebradors de tota la pedagogia i activitat del centre i cal aturar-nos en la seva exposició. 

El nostre projecte pedagògic aposta per un entorn rural, en el qual l'oferta d'activitats en contacte amb la natura és permanent. 

- Bosquet. Comptam amb un espai lliure de ciment annexat al pati. Aquest espai el vam demanar a l'Ajuntament perquè els infants tinguessin un lloc fora ciment a on desenvolupar el seu joc. 

- Tallers. Tant a la comunitat de petits, de mitjans i de grans es duen a terme els tallers d'hort i animals i plantes. Els infants de comunitats de mitjans i de grans , a més, tenen un taller de sortida amb caràcter setmanal. 

- Colònies. Els infants de reunió elemental fan una sortida de colònies a l'any i els infants de reunió avançada i grans, dues. Aquestes sortides es fan als camps d'aprenentatge del Consell. 

- Manteniment. Els infants de la comunitat de grans se'n cuiden de les gallines i de la resta de plantes que es troben dins l'estructura escolar. 

- Activitats puntuals. Reforestació, recollida de plàstic a la platja, participació a la fira de media ambient d'Artà...