Taller de dansa

De manera setmanal oferim als alumnes un taller de dansa que és duu a terme per una mare que es ballarina professional.

El fet d'atorgar a la dansa el mateix sentit i la mateixa importància que qualsevol dels altres tallers que oferim és perquè creiem que ha d'estar present en els plans d'estudi ja que:

- els nens i nenes desenvolupen el seu potencial de moviment al màxim; 

- desenvolupen els coneixements i habilitats necessaris sobre el moviment; 

- adquireixen experiència sobre el moviment, a través de la participació directa en processos de ball (exploració, improvisació, recreació...); 

- desenvolupen les idees relacionades amb la cinestèsia (creació, composició...), 

- relacionen moviments de dansa amb altres àrees de coneixement; 

- són capaços de desenvolupar moviments preferents i millorar les habilitats crítiques: veure, descriure, interpretar i avaluar; 

- aprecien el patrimoni del ball, així com el paper que el moviment ha anat adquirint en funció dels pobles i cultures en què es duu a terme.