Pla de formació

Les nostres línies de formació es concentren en:

Línia estratègia 1: Metodologies d'aprenentatge:

-Metodologies actives, vives i no directives.

-Material manipulatiu específic.

-Disseny d'espais

Línia estratègica 2. Convivència i educació emocional:

-Acompanyament respectuós

-Rol del mestre .

Línia estratègica 3: Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics:

-Neurociència .


Aquest curs 2020-2021 iniciam un nou camí des de la mirada sistèmica, acompanyades per na Marga Mayol (Post grau en coginició i evolució humana, màster en mediació familiar).)

Quines eines i recursos ens aporta aquest mirada? 

L'aplicació de les aportacions de la mirada sistèmica (TGS, teràpia familiar sistèmica, Bert Hellinger, ...) al marc educatiu, i en els contextos d'acompanyament (educació social, salut...) possibilita als docents i als diferents professionals, mirar la realitat de la vida dels nens i joves com un tot vinculat als seus sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i com això influeix i està en la base dels processos d'ensenyament-aprenentatge i del seu desenvolupament personal.Donada la complexitat cultural que existeix a l'escola, i en els contextos d'ajuda, es proposa mirar camps d'informació transgeneracional i emocional, que brinden comprensions profundes i útils per a acompanyar a les noves generacions alhora que permet als professionals fer la seva tasca des de la fortalesa i el benestar, generant solucions a problemes de conducta, aprenentatge i relació.La Pedagogia Sistèmica posa l'atenció en les persones, en les seves històries de vida i interessos, en la dignitat de les seves arrels, vengen d'on vinguin, en les identitats i talents, descobrint informació oculta que parla de la xarxa de la qual formen part (la xarxa amorosa per a educar).