Pla de formació


Professionalització docent

Tal com suggereixen les recomanacions de l'últim informe de la UNESCO "Reimaginar junts els nostres futurs" fomentem l'especialització i formació dels docents per a conformar junts un equip complet, actualitzat i professional.

L'escola fa una aposta clara cap a la formació del professorat posant en valor l'especialització de tots els seus agents, promocionant l'actualització i incentivant la professionalització dels nostres acompanyants amb la finalitat de millorar la nostra proposta educativa.

Gràcies a la formació en neuropsicologia i optometria comportamental, hem pogut incorporar instruments específics d'avaluació i detecció per a tractar possibles o futurs problemes d'aprenentatge, ja sigui derivant-los als especialistes pertinents o proposant una actuació concreta en l'entorn escolar. La finalitat de tot això és revertir dificultats i, fins i tot, recuperar capacitat de gestió cognitiva de l'alumne, lluitar contra l'etiqueta de les Necessitats Educatives Especials i proposar solucions que donin garantia més enllà del tradicional "reforç escolar".

Combinar un programa de detecció precoç i eficient amb la NO ANTICIPACIÓ d'objectius curriculars, entenem, és la combinació perfecta entre neurociència i pedagogia activa: donar espai i temps al nen, confiar i revisar que les seves estructures i capacitats estiguin al 100% perquè aquest evolucioni, creixi i es desenvolupi amb la llibertat de la seva total competència.

En aquest sentit, organitzem el ventall d'activitats de tallers, lliure circulació i projectes amb nombroses propostes i materials que tenen per objectiu promoure habilitats que intervenen en la maduració de circuits neuronals, coordinació oculomanual, establiment de la lateralitat, desenvolupament sensorial i motriu, foment de l'autonomia, la presa de decisions, l'autoregulació, la responsabilitat, la metacognició, el pensament crític i divergent.

El lideratge distribuït i la corresponsabilitat impregna l'equip. La formació específica en lideratge per a l'aprenentatge ens aporta eines valuoses sobre la gestió de grups. Per a enfortir aquest lideratge es promou un clima de benestar, confiança, escolta i reconeixement de les persones que formen la comunitat educativa. Tenir una visió estratègica del centre compartida i consensuada amb l'equip impulsor permet preveure les accions a realitzar i d'aquesta manera distribuir-les de la millor manera. L'organització del conjunt fa ús de les observacions sobre l'aprenentatge per a crear estratègies que l'afavoreixin i les revisem segons el que mostrin aquestes observacions.

L'especialització en materials manipulatius Montessori ens permet incorporar processos basats en l'experimentació i la manipulació directa, i es caracteritzen per la seva versatilitat: tenen una utilitat concreta però permeten als nens i nenes de diferents edats i interessos l'exploració d'altres possibilitats. Aquest fet fa també que la persona adulta pugui detectar amb molta facilitat les competències que va aconseguint l'alumnes mitjançant l'observació de la relació que estableix el nen amb el material: com juga, com ho usa, amb quina freqüència ho agafa, el temps i la implicació que li dedica la seva pautes bàsiques per saber en quin moment de desenvolupament cognitiu es troba el nen.
Els aprenentatges sorgits de la curiositat i recerca, i desenvolupats a través de la manipulació, són significatius i profunds, de manera que incloem materials per al desenvolupament sensorial, el llenguatge, l'escriptura, les matemàtiques, les ciències naturals i socials, el joc simbòlic, l'expressió artística, sense oblidar l'àmbit a de la vida pràctica.

La formació en pedagogies actives i acompanyament respectuós ens permet incorporar un acompanyament que ofereix seguretat, respecte i empatia, honest amb les possibilitats i limitacions que cada persona tenim i real. Així també aporta coneixement quant a l'organització d'espais proporcionant un disseny minuciosament analitzat, organitzat i esmicolat perquè atengui tota una sèrie de condicionants: relaxat, segur, continent de les competències curriculars que vulguem abordar, que atengui tota una diversitat de ritmes d'aprenentatge, edats i maneres d'abordar els continguts.

La formació específica en Music Learning Theoryde Edwin Gordon que implementem amb el projecte integral de Veu i Moviment fomenta l'estimulació musical primerenca secundant-se en els aspectes psicopedagògic, social, emocional i en tot allò que gira al voltant del desenvolupament del nen, utilitzant la música com a llenguatge per a reunir i consolidar les innombrables possibilitats expressives dels nens i contribuir en el seu desenvolupament integral.

La formació en BAPNE ( biomecànica, anatomia, psicologia, neurociència i etnomusicologia de Javier Romero) ens ofereixen així mateix estratègies per a treballar l'estimulació cognitiva, socioemocional, psicomotriu i neurorrehabilitativa, basada en la neuromotricidad. La base és la percussió corporal com a recurs didàctic, amb un fort focus en l'estimulació de les funcions cognitives i funcions executives.