Hem estat seleccionats com a centre participant en el programa de desenvolupament de l'educació inclusiva i la innovació educativa "DUALIZA-TE: Diseño de entornos y situaciones de aprendizaje en clave DUA"
El projecte, en què treballarem en xarxa amb el Ceip Mendigoiti i el Ceip Attilio Bruschetti, ha estat seleccionat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i està relacionat amb la següent temàtica de la convocatòria: Metodologies actives i propostes didàctiques que potenciïn l'èxit educatiu de tot l'alumnat.
També treballarem en col.laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de València.