Recull d'evidències

"De quina manera podem mesurar l'impacte de les estratègies que duim a terme a l'escola en el procés d'aprenentatge dels infants? I David Bueno va contestar: "Recolliu evidències!" I això hem fet.

L'any 2022 el Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins el marc del programa "Agrupacions de Centres Educatius", va seleccionar el projecte elaborat pel Ceip Rosa dels Vents juntament amb l'escola de Mendigoiti de Pamplona i el Ceip Attilio Bruschetti de Xàtiva, anomenat "DUALIZA-TE: Disseny d'entorns i situacions d'aprenentatge en clau DUA", desenvolupat per a fomentar l'educació inclusiva i la innovació educativa. Recentment (març 2024), en el 5è Congrés Internacional de Neuroeducació, "Arquitecturas del Bienestar", el projecte va obtenir un reconeixement pel seu enfocament integral cap al desenvolupament de l'alumnat d'educació infantil i primària.

Aquesta experiència de dos anys, ens ha portat a reflexionar, millorar i crear entorns educatius que contribueixen a la millora educativa, on l'alumnat es converteix en un element actiu que construeix el seu propi aprenentatge.

A més a més, el projecte ens ha permès potenciar i reflexionar sobre la importància del diàleg necessari que ha d'existir entre la pedagogia i l'arquitectura, entre l'aprenentatge i l'espai. El projecte pedagògic dels centres recull l'organització i el disseny dels espais, on aquests entorns es consideren part del procés d'aprenentatge.

Els 3 centres comptem amb la col·laboració de la Càtedra de Neuroeducació UB-Edu1st de la Universitat de Barcelona i amb l'assessorament i experiència del departament de Lit(T)erart de la Universitat de Magisteri de València.

El Ceip Rosa dels Vents ha crescut exponencialment en els darrers anys passant a quadruplicar la seva matricula en 8 anys gràcies al projecte pedagògic que es desenvolupa. Al començament l'escola només comptava fins a 2n d'Educació Primària, en començar a tenir cada vegada més demanda per part de famílies interessades, vam sol·licitar a la Conselleria anar creixent un curs cada any, és d'aquesta manera com el curs 2020-2021 vam arribar a tenir fins a 6è d'EP.


Aquest projecte a més ha propiciat la creació de l'eina INDEA (Indicadores Neuroeducativos para el Diseño de Entornos de Aprendizaje) centrada per una banda, en els principis del Disseny Universal per a l'Aprendizaje (Cast, 2011; Elizondo, 2022) i per una altra en els principis i preceptes de la Neuroeducació consensuats després del darrer panell d'experts i expertes Delphi de les ciències de la Ment, el Cervell i l'Educació. La proposta inclou un centenar d'indicadors que permeten orientar als centres i avaluar els seus entorns d'aprenentatge seguint aquestes principis bàsics.

Teníem moltes ganes de comprovar com els anava als "nostres infants" a l'institut, tot i la nostra confiança, la nostra formació i les nostres evidències, la pressió social, el judici i la mirada damunt aquests infants i cap al projecte ha estat intensa al llarg d'aquests anys.

És així com arribam a tenir aquest testimoni, una evidència que és per a nosaltres el millor dels regals perquè no hi ha per a nosaltres major satisfacció que haver contribuït al desenvolupament dels infants no només cap a l'adquisició de competències curriculars sinò cap a l'assoliment de competències per a la vida.