Projectes

Si deixes que passi ... passa! 

L'escola activa promou aquesta màxima, basada en retornar el protagonisme de l'aprenentatge a l'alumne i posar en un segon pla a l'adult o acompanyant i respectar el ritme individual de cada nen. Però, que passa quan, per molt que esperem els aprenentatges no arriben, "no passen"? Gràcies a la formació en neuropsicologia, optometria comportamental, neuromotricidad, acompanyament emocional, hem pogut incorporar instruments específics d'avaluació i detecció per tal de tractar possibles o futurs problemes d'aprenentatge, ja sigui derivant-los als especialistes pertinents o proposant una actuació concreta en l'entorn escolar. La finalitat de tot això és revertir dificultats i fins i tot recuperar capacitat de gestió cognitiva de l'alumne, lluitar contra l'etiqueta de les Necessitats Educatives Especials (un concepte tan difús com a determinant) i proposar solucions que donin garantia més enllà del tradicional "reforç escolar". Combinar un programa de detecció precoç i eficient (per facilitar que la possible intervenció es d'en períodes crítics i garantia d'èxit) amb la NO ANTICIPACIÓ d'objectius curriculars, entenem, és la combinació perfecta entre neurociència i pedagogia activa: donar espai i temps al nen, confiar i revisar que els seus estructures i capacitats estiguin al 100% perquè aquest evolucioni, creixi i es desenvolupi en la llibertat de la seva total competència.

El camí que hem començat a traçar, amb la implicació de les famílies, és el d'entendre que la comunitat som tots, que tots som imprescindibles i vàlids en l'acompanyament dels infants i que l'únic canvi vàlid és el que comença dins de cada un de nosaltres, el que ens fa millorar individualment i en conjunt.

Coneixent-nos, examinant-nos sense por i en comunitat, junts, podrem oferir el millor acompanyament als infants, afavorint la calma que cadascú necessiti i basant la nostra relació amb ells en una mirada recíproca de confiança.