Art en anglès

Què sabem de la neurociència aplicable a l'ensenyament d'idiomes? 

En primer lloc, que la millor etapa per aprendre una llengua de manera natural va dels 0 als 4 o 5 anys. Entre els 4/5 anys les zones del cervell que gestionen l'aprenentatge d'una nova llengua són lleugerament diferents i, per tant, la pedagogia a aplicar ha de ser diferent també (David Bueno, 2017). "Curiosament aquests avantatges (i reserves cognitives) no només s'expressen en un retard de l'aparició de la demència quan arriben a la vellesa, sinó que quan són nens aquest bilingüisme els permet desenvolupar capacitats executives més potents que els nens que només parlen una llengua . "(Francisco Mora, 2017) D'altra banda, l'emoció, la capacitat de sorprendre, la varietat contribueixen a la formació d'uns circuits neuronals més potents i, per tant, el treball interdisciplinari, tal com suggereix David Bueno, ajuda a fer connexions. 

Sobre aquesta base, al Ceip Rosa dels Vents hem decidit que la mestra acompanyant en l'ambient d'art sigui també la referent de l'idioma anglès. No només s'ofereixen un tallers d'anglès per a cada comunitat, sinó que la mestra es dirigeix a l'alumnat en anglès. Els petits tenen l'oportunitat d'acollir l'idioma fins i tot de forma natural, pel que fa als mitjans i grans, si convé, es fa servir la llengua 1 ja que en cap cas pretenem causar estrès, donada la influència negativa d'aquest sobre els aprenentatges.