Innovació

- Gestió de l'espai: Les activitats d'aprenentatge de l'Ceip Rosa dels Vents es desenvolupen en ambients interiors i exteriors. En els exteriors disposem d'espais per a joc lliure no estructurat, semi estructurat i estructurat: zones de sorra, esplanada, rocòdrom, espai de motricitat i equilibris, zona d'experimentació sonora, zona d'experimentació amb aigua, zona de construccions i un solar adjunt de bosc per al joc i l'observació lliure. 

A l'interior disposem de sis espais diferenciats o ambients: lectoescriptura, matemàtic, joc simbòlic, ciències i art. 

Els ambients garanteixen, sobretot: 

- Claredat i ordre: l'espai ha de deixar clar per si sol quin tipus d'activitat es pot realitzar en ell i cada nen ha de trobar una proposta de material adequada, ni massa pobre ni massa assortida. 

- Seguretat: l'espai ha d'oferir confort i seguretat. No hi pot haver perills actius i per a això en cada espai es recorden unes normes d'ús i convivència pròpies, a més de comptar sempre amb la presència d'un acompanyant adult que orienta i salvaguarda la seguretat i el benestar comú. 

- Afavorir l'autonomia: zona de pas lliure, mobiliari adequat a la talla dels alumnes, material assequible, una disposició de l'entorn que afavoreixi que el nen pugui triar sense condicionants en cada moment on necessita que transcorri la seva activitat. 

- Entorn rural i natural: Per al desenvolupament d'un ésser humà integral hem d'atendre a la seva connexió amb la natura. La nostra escola es situa dins un entorn privilegiat, prop de la platja i de la muntanya, del poble i de nombroses finques amb animals, horts i diferents tipus de plantacions. Aquest punt és un dels eixos vertebradors de tota la pedagogia i activitat del centre i cal aturar-nos en la seva exposició. 

- El nostre projecte pedagògic aposta per un entorn rural, en el qual l'oferta d'activitats en contacte amb la natura (animals, horta, bosc, mar ...) és permanent. Moltes activitats curriculars es desenvolupen a l'exterior i a l'hort, no només com a espais sinó com a objecte d'estudi en si mateix. A més, d'aquesta manera l'ésser humà pot arribar a un sentit d'ecologia profunda que transcendeix la visió antropocentrista i utilitarista de la natura com un recurs per explotar. 

Destacam el caràcter innovador de la nostra proposta:

- Neurociència: la nostra proposta educativa està basada en les aportacions de esa investigacions fetes en l'àmbit de la neurociència aplicada a l'educació.

- Emocions: La forta connexió entre l'amígdala (on resideix la gestió de les emocions) i el còrtex prefrontal (encarregat de la presa de decisions i de moltes altres activitats derivades de la funció executiva) posa en evidència que el vincle entre l'emoció i les moltes accions que intervenen en l'aprenentatge escolar, és indivisible. Però no només les emocions "positives", també les menys desitjables conduiran a aprenentatges forts i duradors en la nostra memòria: la ridiculització, la por, el càstig, la vergonya, l'obligació... Proposem una metodologia el més allunyada possible d'aquestes. El gaudi, l'alegria, l'amor, el respecte es converteixen en guies i desencadenants d'un estil d'aprenentatge potent, directe, durador, útil i no traumàtic, que porti l'infant a ser autònom, responsable i feliç en el seu desenvolupament.Gestió del temps:

a) Entrada relaxada: Entenem que, per a les famílies en general i els nens petits en particular, les transicions han de ser suaus i que les presses poden minvar la qualitat de l'atenció del nen en el seu despertar, el qual és un moment crucial perquè determinarà fins cert punt el transcurs de la resta de la jornada. Així mateix, els permet als nens acomiadar-se de la seva família i rebre una benvinguda pausada i individualitzada dels acompanyants, revisar la pissarra d'assistència, si hi ha alguna activitat programada a la que vulguin assistir ...

b) Horaris flexibles i activitats voluntàries: Atès que les nostres premisses pedagògiques donen prioritat a les necessitats internes dels nens, la majoria de les activitats relacionades en l'horari són voluntàries. Cada nen decideix si vol participar de les trobades, tallers o si té gana per al berenar. Però la seva participació sol exigir el seu compromís, de manera que si ha decidit apuntar-se a un taller no el pot abandonar sense una justificació prèvia, o si no vol assistir a una assemblea, només les persones presents en ella tindran dret a prendre decisions. 

c) Gestió de l'alumnat: A la nostra escola no hi ha separació d'alumnes per anys naturals de naixement. Entenem així l'escola com a centre unitari i considerem molt interessant la interacció entre nens de diferents edats que aporta riquesa i diversitat de mirades, idees, solucions, etc. a un mateix problema o projecte. No obstant això, en diferents moments del dia, els alumnes es reparteixen en diferents grups.

d) Avaluació i seguiment: El nostre paper d'acompanyants possibilita i fa alhora necessària una profunda activitat d'observació. Dotar l'infant d'espais i temps per a la seva lliure i progressiva autonomia de gestió és una experiència tan enriquidora com fascinant per a l'adult: assistir a aprenentatges que sorgeixen de manera espontània com a resultat del gaudi i l'autoregulació de l'infant és un luxe. Per facilitar que aquests aprenentatges es donin, el paper d'acompanyant ha de cobrir una observació molt detallada i detallada de tot el que sorgeix en el seu espai. Només així podrem albirar en quin moment evolutiu es troba cada alumne, gràcies a la qual podrem preparar els ambients, les propostes i la resta d'intervencions en concordança a les seves necessitats.