HORARIS

Els infants tenen un moment d'arribada (flexible a l'educació infantil) en el qual poden conversar amb l'adult de referència o entrar directament a la interacció amb els diferents espais i propostes preparades.

El moment del berenar, és un moment en el qual es seim tots junts a gaudir d'un àpat en companyia dels nostres companys.

El moment del conte, és el darrer moment del dia en el qual ens juntam per escoltar una història.

La resta del temps, els infants poden circular de manera lliure pels diferents espais preparats o participar de les propostes ofertades.

Arribada

09:00 primària

09:00-09:30  infantil

Projecte personal

09:00 - 11:00 primària

Circulació espais preparats

09:00 - 11:00 infantil

Berenar

11:00 - 12:00

Tallers d'investigació/experimentació

12:00 - 13:30

Assemblea/diari personal

13:30 - 14:00 primària

Hora del conte

13:30 - 14:00 infantil

Sortida

14:00 primària

13:45-14:00 infantil