Documents de centre

Posam a l'abast de tota la comunitat educativa els següents documents de centre actualitzats i revisats:

L'aprenentatge matemàtic al Ceip Rosa dels Vents:

Programació Integral de llengües:

Pla de contingència 2020-2021:

PEC:

ROF:

Projecte de direcció 2017-2021:

Pla d'Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa del Centre:

Dossier de materials:

Llibret d'ambients: