Comunitat de Preinsti

Informació el·laborada per: Jeffrey,Teo i kiran

Compromissos de 5é a Preinstitut (Al mes):


  1. Un projecte/Presentacio.

  2. Una capsa matemàtica.

  3. Un registre formal (Sense faltes d'ortografia)

  4. Si volen poden agafar deures.

En total n'hi ha 9 nins de 5é


Compromissos de 6é (Al mes):

  1. Projecte/Presentació.

  2. Una capsa matemàtica

  3. Tres exámens

  4. Deures


Els referents de Preinstitut son na Mila i na Cati.


Els de preinstitut poden anar a tots els espais de l'escola, però no se pot quan està tancat.