Comunitat de Grans

Informació elaborada per: Àngel, Oriol, Marc i Lluis

Compromisos: els compromisos 

- Registre estructurat (minim data i mitja página sense dibuix) 1 mes (propostes pautades)

- 1 trimestre (sense recursos tic) a la comunitat i a 17 nins/nines

- 2/any colònies (1 inter-illes)


Els referents de grans son n'Esther i n'Albert

En quant els projectes san de fer 3 al trimestre i una presentació i han de fer 2 tallers al dia 

En quant el temps de pati tenen 1 hora de les 9.00 a les 9.30 

Poden anar a les comunitats de mitjans, petits i escoleta.