El Ceip Rosa dels Vents es defineix com a una escola viva i activa l'objectiu de la qual és dur a terme un tipus de feina basada en les aportacions de les investigacions fetes en l'àmbit de la neurociència, que suggereixen el respecte pels ritmes d'aprenentatge dels infants a les seves diferents etapes de desenvolupament així com l' aprofitament dels canals naturals d'aprenentatge


Calendari del procés d'escolarització 2022

Llistat definitu: Les famílies poden consultar el resultat del llistat definitiu al següent link


Enguany duim a terme amb la Comunitat de Grans i de Preinstitut un cicle de xerrades amb experts envers l'ART...

...i la COOPERACIÓ

Professorat qualificat

El treball dels mestres està en continua revisió, és per això que cada any dissenyam i participam d'un Pla de Formació per tal d'actualitzar i millorar els nostres coneixements sobre els processos d'aprenentatge dels infants. La nostra formació està centrada en els següents eixos: bases neurocientífiques, acompanyament respectuós, llibertats i límits, materials didàctics, preparació d'ambients educatius.

Protagonistes dels seus aprenentatges

Entenem que l'infant és i ha de poder ser protagonista dels seus aprenentatges. Creiem en l'infant que es construeix a si mateix. Creiem en l'infant que s'escolta i pren decisions en benefici del seu desenvolupament.

Els adults respectam els seus processos individuals de desenvolupament.  

Espais preparats

Els ambients uneixen edats, pensaments, ritmes, maneres de fer i entendre la vida ben diferents, però amb un objectiu comú: compartir i conviure en un clima de benestar, tranquil·litat i felicitat cada dia.

Gaudir de les múltiples oportunitats que ens ofereixen els ambients afavoreix l'empatia en tota una comunitat educativa, infants, familiars, amistats i mestres.