El Ceip Rosa dels Vents es defineix com a una escola viva i activa l'objectiu de la qual és dur a terme un tipus de feina basada en les aportacions de les investigacions fetes en l'àmbit de la neurociència, que suggereixen el respecte pels ritmes d'aprenentatge dels infants a les seves diferents etapes de desenvolupament així com l' aprofitament dels canals naturals d'aprenentatge. 

Procés d'admissió curs 24-25

Aquest llistat és només orientatiu i l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari/ amb NEE/amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions (d'alumnat nouvingut/per canvis extraordinaris de centres). 

Les vacants de 4t EI dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d'admissió.

Llistat de places vacants: 

Calendari d'escolarització:

FORMACIONS CURS 23-24 CEIP ROSA DELS VENTS

Dissabte 23 de setembre vam sortir a Tv2, al programa "Mi cole es rural", en ell vos mostram com és un dia a dia al Ceip Rosa dels Vents, benvigudes!

Misió

El propòsit principal és acompanyar als infants per a que es desenvolupin de manera integral tot i respectant el seu propi pla intern. 

Considerem els infants com a persones que posseeixen les eines necessàries per a poder aprendre i créixer per ells mateixos; per això el nostre paper és sobretot de facilitadors, creant contextos rics on nosaltres fem de guies i d'acompanyants, i d'observadors de les fites evolutives del neurodesenvolupament.

De la mateixa manera, les persones adultes ens cuidem i ens acompanyem replicant l'experiència que oferim als infants, amb confiança i profunditat quant als processos grupals i individuals que vivim al centre.

Visió

Som i volem seguir sent un centre compromès amb el canvi educatiu, per això, hem estat durant 8 anys integrants del programa d'innovació educativa i des del curs 21-22 formam part dels centres impulsors seleccionats a les Illes.

El centre vol continuar, a més, amb la formació i professionalització dels seus acompanyants tendint a la configuració de perfils docents altament competents i actualitzats i afavorir així no només la reflexió pedagògica, sinó una autèntica i contínua millora dels entorns d'aprenentatge.

Continuarem fomentant l'aprenentatge actiu i vivencial dels infants i vetllarem per facilitar el seu desenvolupament global acompanyant-lo d'una forma amorosa i respectuosa amb els processos evolutius i maduratius individuals i amb les seves necessitats reals.

Valors

- Escola que atén l'evidència científica i integra les seves aportacions en la pràctica quotidiana; 

- Creació d'entorns d'aprenentatge significatius contenidors d'emoció, motivació, joc, vivència, autonomia, presa de decisions i assumpció de responsabilitats; 

- Acompanyament respectuós cap els ritmes individuals dels infants, les seves necessitats i el seu propi pla intern; 

- Escola acollidora, inclusiva i diversa; 

- Es fomenta la investigació i l'esperit crític;

- Programació viva i flexible; 

- Tenim en compte els valors ètics, estètics, ambientals i humans; 

- Gestió i organització dels recursos al servei de l'infant; 

- Transversalitat dels continguts curriculars;

- Contínua revisió i actualització dels seus professionals tal i com indica el darrer informe de la UNESCO

- Ens ocupem de la cohesió de grup i del benestar del seus integrants per tal de créixer i aprendre de manera conjunta de forma sana i positiva; 

- Autoconeixement com a motor de reflexió i canvi; 

- Escola feminista que reivindica la igualtat de les dones i nines i la lluita contra l'establiment dels rols de gènere.