El Ceip Rosa dels Vents es defineix com a una escola viva i activa l'objectiu de la qual és dur a terme un tipus de feina basada en les aportacions de les investigacions fetes en l'àmbit de la neurociència, que suggereixen el respecte pels ritmes d'aprenentatge dels infants a les seves diferents etapes de desenvolupament així com l' aprofitament dels canals naturals d'aprenentatge

Hem estat seleccionats com a centre participant en el programa de desenvolupament de l'educació inclusiva i la innovació educativa "DUALIZA-TE: Diseño de entornos y situaciones de aprendizaje en clave DUA"
El projecte, en què treballarem en xarxa amb el Ceip Mendigoiti i el Ceip Attilio Bruschetti, ha estat seleccionat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i està relacionat amb la següent temàtica de la convocatòria: Metodologies actives i propostes didàctiques que potenciïn l'èxit educatiu de tot l'alumnat.
També treballarem en col.laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat de València. 


Professorat qualificat

El treball dels mestres està en continua revisió, és per això que cada any dissenyam i participam d'un Pla de Formació per tal d'actualitzar i millorar els nostres coneixements sobre els processos d'aprenentatge dels infants. La nostra formació està centrada en els següents eixos: bases neurocientífiques, acompanyament respectuós, llibertats i límits, materials didàctics, preparació d'ambients educatius.

Protagonistes dels seus aprenentatges

Entenem que l'infant és i ha de poder ser protagonista dels seus aprenentatges. Creiem en l'infant que es construeix a si mateix. Creiem en l'infant que s'escolta i pren decisions en benefici del seu desenvolupament.

Els adults respectam els seus processos individuals de desenvolupament.  

Espais preparats

Els ambients uneixen edats, pensaments, ritmes, maneres de fer i entendre la vida ben diferents, però amb un objectiu comú: compartir i conviure en un clima de benestar, tranquil·litat i felicitat cada dia.

Gaudir de les múltiples oportunitats que ens ofereixen els ambients afavoreix l'empatia en tota una comunitat educativa, infants, familiars, amistats i mestres.